งานกิจกรรมของโรงเรียน

วันพุธที่ 30 ส.ค.66 ตามที่ ผบ.ทร.ให้มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลกองทัพเรือ ประจำปีงปประมาณ 2566 โดยกำหนดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือนั้น โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ ได้จัดกิจกรรม ‘ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล รร.พธ.ฯ’ เพื่อให้คุณภาพชีวิตในการทำงานของกำลังพลผ่านเกณฑ์เฉลี่ยตามที่กองทัพเรือกำหนด

วันพุธที่ 30 ส.ค.66  ตามที่ ผบ.ทร.ให้มีแผนพัฒนาคุณ […]

วันพุธที่ 30 ส.ค.66 ตามที่ ผบ.ทร.ให้มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลกองทัพเรือ ประจำปีงปประมาณ 2566 โดยกำหนดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือนั้น โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ ได้จัดกิจกรรม ‘ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล รร.พธ.ฯ’ เพื่อให้คุณภาพชีวิตในการทำงานของกำลังพลผ่านเกณฑ์เฉลี่ยตามที่กองทัพเรือกำหนด Read More »

จก.พธ.ทร. ให้เกียรติเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการ พธ.ทร. ประจำปี งป.๖๖ โดยสอบภาคทฤษฏีในวันเสาร์ที่ ๑๐ มิ.ย.๖๖ ที่ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยาและสอบภาคปฏิบัติ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิ.ย.๖๖ ที่ รร.พธ.พธ.ทร. ทั้งนี้ รอง จก.พธ.ทร.(๑) ประธานกรรมการอำนวยการสอบ ฯ ให้การต้อนรับและนำชมการปฏิบัติในการสอบ

จก.พธ.ทร. ให้เกียรติเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแ

จก.พธ.ทร. ให้เกียรติเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการ พธ.ทร. ประจำปี งป.๖๖ โดยสอบภาคทฤษฏีในวันเสาร์ที่ ๑๐ มิ.ย.๖๖ ที่ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยาและสอบภาคปฏิบัติ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิ.ย.๖๖ ที่ รร.พธ.พธ.ทร. ทั้งนี้ รอง จก.พธ.ทร.(๑) ประธานกรรมการอำนวยการสอบ ฯ ให้การต้อนรับและนำชมการปฏิบัติในการสอบ Read More »

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมประจำเดือนและฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง ทางแห่งความเจริญ โดย พระอาจารย์ธีรธรรมาภรณ์ วัดเคลือวัลย์วรวิหาร ๑๒ มิ.ย.๖๖ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๔๓๐ ณ ห้องประชุม อาคารฝึกปฏิบัติ โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ

[et_pb_section fb_built=”1″ theme_builder_a

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมประจำเดือนและฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง ทางแห่งความเจริญ โดย พระอาจารย์ธีรธรรมาภรณ์ วัดเคลือวัลย์วรวิหาร ๑๒ มิ.ย.๖๖ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๔๓๐ ณ ห้องประชุม อาคารฝึกปฏิบัติ โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ Read More »

วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย.66 ข้าราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ จัดพิธีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องประชุม อาคารฝึกปฏิบัติ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

[et_pb_section fb_built=”1″ theme_builder_a

วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย.66 ข้าราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ จัดพิธีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องประชุม อาคารฝึกปฏิบัติ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ Read More »

วันจันทร์ที่ 29 พ.ค.66 เวลา 0900 – 1030 คณะผู้บังคับบัญชาและนักเรียนจ่า ชั้นปีที่ 2 พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ เข้าชมนิทรรศการ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (UTILITY HALL) เขตบางกองน้อย กรุงเทพมหานคร

[et_pb_section fb_built=”1″ theme_builder_a

วันจันทร์ที่ 29 พ.ค.66 เวลา 0900 – 1030 คณะผู้บังคับบัญชาและนักเรียนจ่า ชั้นปีที่ 2 พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ เข้าชมนิทรรศการ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (UTILITY HALL) เขตบางกองน้อย กรุงเทพมหานคร Read More »

เมื่อ 27 พ.ค.2566 น.อ.สุริยัน สำราญใจ ผอ.รร.พธ. พธ.ทร. นำคณะครูและนักเรียนหลักสูตรพลบริการ จำนวน 59 นาย ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะชายฝั่งเกาะพระ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี และใส่ปุ๋ยต้นโกงกาง จำนวนกว่า 3,000 ต้น ที่ปลูกในโครงการ “รวมพลัง” รักษ์เกาะพระ ร่วมใจปลูกโกงกาง ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

[et_pb_section fb_built=”1″ theme_builder_a

เมื่อ 27 พ.ค.2566 น.อ.สุริยัน สำราญใจ ผอ.รร.พธ. พธ.ทร. นำคณะครูและนักเรียนหลักสูตรพลบริการ จำนวน 59 นาย ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะชายฝั่งเกาะพระ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี และใส่ปุ๋ยต้นโกงกาง จำนวนกว่า 3,000 ต้น ที่ปลูกในโครงการ “รวมพลัง” รักษ์เกาะพระ ร่วมใจปลูกโกงกาง ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล Read More »

ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ค.66 เวลา 0800 – 0900 โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ จัดพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และพิธีอ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2566 ณ ลานหน้าพระรูป รร.พธ.ฯ

ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ค.66 เวลา 0800 – 0900 โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ จัดพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และพิธีอ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2566 ณ ลานหน้าพระรูป รร.พธ.ฯ Read More »

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 -11.30 นาวาเอกสุริยัน สำราญใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาธิการกรมพลาธิการทหารเรือ นำนักเรียนหลักสูตรพลบริการระยะสั้น จำนวน 100 นาย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะชายหาด บริเวณหาดยาว หาดน้ำใส อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_versio

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 -11.30 นาวาเอกสุริยัน สำราญใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาธิการกรมพลาธิการทหารเรือ นำนักเรียนหลักสูตรพลบริการระยะสั้น จำนวน 100 นาย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะชายหาด บริเวณหาดยาว หาดน้ำใส อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี Read More »

พลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม”แข่งขันทำอาหารเทิดพระเกียรติครบรอบ ๑๐๐ ปี กรมหลวงชุมพร”เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ ฯ ณ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

พลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม”แข่งขันทำอาหารเทิดพระเกียรติครบรอบ ๑๐๐ ปี กรมหลวงชุมพร”เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ ฯ ณ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ Read More »

พลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดบรรพชาสามเณรให้กับ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒ ก่อนสำเร็จการศึกษา

จัดบรรพชาสามเณรให้กับ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒ ก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาหรือศึกษาอบรมตามหลักศาสนาของตนเอง เป็นการขัดเกลาจิตใจ ไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนการปฏิบัติงานภายหลังการสำเร็จการศึกษา

พลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดบรรพชาสามเณรให้กับ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒ ก่อนสำเร็จการศึกษา Read More »

Scroll to Top