Design

Previous slide
Next slide

นโยบายผู้บังคับบัญชา

 กิจกรรมโรงเรียนพลาธิการ

วันพุธที่ 30 ส.ค.66 ตามที่ ผบ.ทร.ให้มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลกองทัพเรือ ประจำปีงปประมาณ 2566 โดยกำหนดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือนั้น โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ ได้จัดกิจกรรม ‘ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล รร.พธ.ฯ’ เพื่อให้คุณภาพชีวิตในการทำงานของกำลังพลผ่านเกณฑ์เฉลี่ยตามที่กองทัพเรือกำหนด

อ่านเพิ่มเติม »

จก.พธ.ทร. ให้เกียรติเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนสายวิทยาการ พธ.ทร. ประจำปี งป.๖๖ โดยสอบภาคทฤษฏีในวันเสาร์ที่ ๑๐ มิ.ย.๖๖ ที่ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยาและสอบภาคปฏิบัติ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิ.ย.๖๖ ที่ รร.พธ.พธ.ทร. ทั้งนี้ รอง จก.พธ.ทร.(๑) ประธานกรรมการอำนวยการสอบ ฯ ให้การต้อนรับและนำชมการปฏิบัติในการสอบ

อ่านเพิ่มเติม »

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ จัดกิจกรรมอบรมศีลธรรมประจำเดือนและฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง ทางแห่งความเจริญ โดย พระอาจารย์ธีรธรรมาภรณ์ วัดเคลือวัลย์วรวิหาร ๑๒ มิ.ย.๖๖ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๔๓๐ ณ ห้องประชุม อาคารฝึกปฏิบัติ โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ

อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย.66 ข้าราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ จัดพิธีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ห้องประชุม อาคารฝึกปฏิบัติ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

อ่านเพิ่มเติม »

วันจันทร์ที่ 29 พ.ค.66 เวลา 0900 – 1030 คณะผู้บังคับบัญชาและนักเรียนจ่า ชั้นปีที่ 2 พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ เข้าชมนิทรรศการ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (UTILITY HALL) เขตบางกองน้อย กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม »

เมื่อ 27 พ.ค.2566 น.อ.สุริยัน สำราญใจ ผอ.รร.พธ. พธ.ทร. นำคณะครูและนักเรียนหลักสูตรพลบริการ จำนวน 59 นาย ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะชายฝั่งเกาะพระ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี และใส่ปุ๋ยต้นโกงกาง จำนวนกว่า 3,000 ต้น ที่ปลูกในโครงการ “รวมพลัง” รักษ์เกาะพระ ร่วมใจปลูกโกงกาง ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

อ่านเพิ่มเติม »

 บริการอิเล็กทรอนิกส์