จัดทำโครงการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จัดทำโครงการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนกศึกษา จัดทำโครงการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ นรจ พรรค พศ. เหล่า พธ.ชั้นปีที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พ.ย.๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์จริง...
การจัดสัมมนาการพัฒนาครู และบุคลากรสู่มืออาชีพ

การจัดสัมมนาการพัฒนาครู และบุคลากรสู่มืออาชีพ

การจัดสัมมนาการพัฒนาครู และบุคลากรสู่มืออาชีพ รร.พธ.พธ.ทร. จัดการสัมมนาการพัฒนาครู และบุคลากรสู่มืออาชีพ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนตำราหรือหนังสือ” ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ พธ.ทร. ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๔๒ ในวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๖...
ข้าราชการ พนักงานราชการ และ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางเรือและโบราณสถานในพื้นที่ ทร.

ข้าราชการ พนักงานราชการ และ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางเรือและโบราณสถานในพื้นที่ ทร.

ข้าราชการ พนักงานราชการ และ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางเรือและโบราณสถานในพื้นที่ ทร. ข้าราชการ พนักงานราชการ และ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางเรือและโบราณสถานในพื้นที่ ทร....
สมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนเครื่องช่วยการศึกษาให้แก่ รร.พธ.พธ.ทร.

สมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนเครื่องช่วยการศึกษาให้แก่ รร.พธ.พธ.ทร.

สมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนเครื่องช่วยการศึกษาให้แก่ รร.พธ.พธ.ทร. นายกสมาคมภิริยาทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนเครื่องช่วยการศึกษาให้แก่ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ โดยมี คณะ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ รับมอบดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ...