Design

Previous slide
Next slide

นโยบายผู้บังคับบัญชา

 กิจกรรมโรงเรียนพลาธิการ

ในวันศุกร์ที่ 19 พ.ค.66 เวลา 0800 – 0900 โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ จัดพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และพิธีอ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2566 ณ ลานหน้าพระรูป รร.พธ.ฯ

อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 -11.30 นาวาเอกสุริยัน สำราญใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาธิการกรมพลาธิการทหารเรือ นำนักเรียนหลักสูตรพลบริการระยะสั้น จำนวน 100 นาย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะชายหาด บริเวณหาดยาว หาดน้ำใส อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม »

พลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม”แข่งขันทำอาหารเทิดพระเกียรติครบรอบ ๑๐๐ ปี กรมหลวงชุมพร”เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ ฯ ณ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม »

 บริการอิเล็กทรอนิกส์