0-2475-2382

ฝ่ายธุรการ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

234 ถ.ทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260

จันทร์-ศุกร์: 08.00 - 16.00 น.

เสาร์ : วันหยุด
อาทิตย์ : วันหยุด

ติดต่อเรา

ติดต่อโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหาร