การจัดสัมมนาการพัฒนาครู และบุคลากรสู่มืออาชีพ

รร.พธ.พธ.ทร. จัดการสัมมนาการพัฒนาครู และบุคลากรสู่มืออาชีพ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนตำราหรือหนังสือ” ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ พธ.ทร. ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๔๒ ในวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม อาคารฝึกปฏิบัติพลาธิการ รร.พธ.ฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะและความพร้อม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาการปรับปรุงหนังสือหรือตำราให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวุตถุประสงค์ของหลักสูตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top