ชมรมถ่ายภาพ

กิจกรรมชมรมถ่ายภาพหลักสูตร นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒ 

– ฝึกถ่ายภาพแบบ Darkness
– ฝึกจัดแสงลบเหลี่ยมของใบหน้า

สำหรับชมรมถ่ายภาพจะ Update บรรยากาศการฝึกฝนชมรมของ นรจ.
!! ทุกเดือน !!

Scroll UpScroll Up