ชมรมดนตรี

การซ้อมดนตรีของ นรจ.พธ.ชั้นปีที่ 2 ในกิจกรรมชมรมดนตรี ณ ห้องดนตรี รร.พธ.ฯ 

กิจกรรมประกวดดนตรี Nass Music Contest2

การประกวดดนตรี Nass music contest2 เพื่อชิงเงินรางวัล โดยมี หลักสูตร พันจ่าเอกอาชีพฯ หลักสูตร นรจ. ทหารกองประจำการ หลักสูตรพลทหารฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ผู้อำนวยการฯ และแผนกปกครองฯ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมประกวดดนตรี Nass Music Contest

การประกวดดนตรี Nass music contest เพื่อชิงเงินรางวัล โดยมี หลักสูตร นรจ. ทหารกองประจำการ หลักสูตรพลทหารฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ผู้อำนวยการฯ
และแผนกปกครองฯเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม 

Scroll UpScroll Up