หลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นนายนาวา

หลักสูตรนายทหารพลาธิการชั้นนายเรือ

หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก

หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก

หลักสูตรนักเรียนจ่า

แผนการศึกษาในภาพรวมของ รร.พธ.พธ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๓
แผนการเปิดการอบรมหลักสูตรบริการระยะสั้น ประจำปี งป.๖๓
Scroll UpScroll Up