หลักสูตรการสหโภชน์ฯ​

เป็นหลักสูตรที่สร้างความชำนาญงานด้านสหโภชน์ และแม่นยำในเรื่องโภชนาการ​​

นักเรียนพลฯ หลักสูตรการสหโภชน์
สหโภชน์ปฏิบัติ
• ประดิษฐ์ตกแต่ง

หลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.
คุณค่าอาหาร
บริการห้องครัว

หลักสูตร นรจ.
แกะสลักผักและผลไม้

นักเรียนพลฯ หลักสูตรการสหโภชน์
• การประกอบอาหาร
• คุณค่าอาหาร
• การทำขนมลูกชุบ
• ผัดพริกขิงหมูถั่วฝักยาว

หลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.
• คุณค่าอาหาร
หลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.
• คุณค่าอาหาร
นักเรียนพลฯ หลักสูตรการสหโภชน์
สหโภชน์ประกอบอาหารทฤษฎี
– บทที่ 1 หลักการประกอบอาหาร
– บทที่ 2 เทคนิกการประกอบอาหาร
– บทที่ 3 กฎแห่งการพูด
สหโภชน์ปฏิบัติ
การทำคุกกี้ชอคโกแลทชิฟ
การทำเต้าส่วน
การทำราดหน้าหมูสับไข่ดาว
การทำขนมกล้วย
การทำข้าวเหนียวใบเตย
การทำขนมเม็คขนุน
การทำขนมชั้น
การทำขนมต้มใบเตย
การทำขนมสาลี่
การทำขนมทองเอก
การทำสังขยาใบเตย
การทำขนมอื่นๆ

Scroll UpScroll Up