หลักสูตรการบริการฯ

เป็นหลักสูตร ที่มีการบริการที่เป็นเลิศ และเหนือความคาดหวัง เป็นหลักสูตรการบริการที่สร้างความประทับใจในการบริการแบบยั่งยืน

หลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.
• การถนอมอาหาร
หลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.
• การประดิษฐ์ตกแต่ง
หลักสูตร นรจ.
• คุณค่าอาหาร
นักเรียนพลฯ หลักสูตรการบริการฯ
การประดิษฐ์ตกแต่ง

หลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.
• การบริการทฤษฎี
• การบริการปฏิบัติ
หลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.
การบริการฯ
หลักสูตรชั้นนักเรียนจ่า
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
นักเรียนพลฯ ทุกหลักสูตร
• การบริการการจัดเลี้ยง
• การสหโภชน์และบริการปฏิบัติ
นักเรียนพลฯ หลักสูตรบริการ
• บริการปฏิบัติ
นักเรียนพลฯ หลักสูตรประจำ สนง.
• หน้าที่ทหารรับใช้

นักเรียนพลฯ การบริการฯ
หน้าที่ทหารรับใช้
• การบริการเบื้องต้น
• การบริการปฏิบัติ

นักเรียนพลฯ หลักสูตรบริการ
• การบริการปฏิบัติ
นักเรียนพลฯ ทุกหลักสูตร
• การบริการจัดเลี้ยง
• การบริการ และสหโภชน์ปฏิบัติ หลักสูตรทั่วไป
• คุณสมบัติเจ้าหน้าที่บริการ
• ทักษะเจ้าหน้าที่บริการ
• สุขอนามัย และความปลอดภัยการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
• ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม

Scroll UpScroll Up