ร้านค้าสวัสดิการฯ

ราคาสินค้าในกิจการสภานักเรียนฯ

ขนมและอาหารรองท้องทั่วไป 5-15 บาท
เครื่องดื่มทั่วไป 10-25 บาท
Scroll UpScroll Up