ติดต่อ

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

234 ถนน ทางรถไฟสายเก่า แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานครฯ 10260
โทรศัพท์ 02-475-2306, 02-475-2382

เบอร์ภายในโรงเรียนพลาธิการฯ
แผนกศึกษาฯ
52320
แผนกปกครองฯ
52339
แผนกธุรการฯ
52382
แผนกการเงินฯ
52399
แผนกสนับสนุนฯ
52326
Scroll UpScroll Up