ผู้บังคับบัญชา

ผอ.รร.พธ.ฯ
น.อ.บงการ อาจวารินทร์
ผู้อำนวยการ รร.พธ.พธ.ทร.
รอง ผอ.รร.พธ.พธ.ทร
น.อ.ฐานุพงศ์ ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการ รร.พธ.พธ.ทร.
769937
ร.อ.นิธิกร ศุภชัยศิริเรือง
นายกราบ แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.
ไม่มีชื่อ
หน.แผนกสนับสนุน รร.พธ.พธ.ทร.
55919
ร.อ.ภูริณัฐ แสนปลื้ม
ฝงก. รร.พธ.พธ.ทร.​
หัวหน้า
ร.อ.หญิง ณิชกานต์ ศรหิรัญ
รรก.ฝธก. รร.พธ.พธ.ทร.​
Scroll UpScroll Up