ผู้บังคับบัญชา

ผอ.รร.พธ.ฯ
น.อ.บงการ อาจวารินทร์
ผู้อำนวยการ รร.พธ.พธ.ทร.
รอง ผอ.รร.
ว่าที่ น.อ.นครินทร์ วงศ์จอม
รองผู้อำนวยการ รร.พธ.พธ.ทร.
769937
ร.ท.นิธิกร ศุภชัยศิริเรือง
นายกราบ แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.
ครูยิ่ง
น.ท.บุญยิ่ง บุญผุด
หน.แผนกสนับสนุน รร.พธ.พธ.ทร.
55919
ร.อ.ภูริณัฐ แสนปลื้ม
ฝงก. รร.พธ.พธ.ทร.​
หัวหน้า
ร.ท.หญิง ณิชกานต์ ศรหิรัญ
รรก.ฝธก. รร.พธ.พธ.ทร.​
Scroll UpScroll Up