สัญลักษณ์

Logosupplyschool

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

ความหมายของสัญลักษณ์

     – รูปคบเพลิง คือ ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญา ความสว่าง ความรู้ ความดี เกียรติ ชื่อเสียง ที่ปรากฏให้คนอื่นได้เห็น
     – กุญแจไขว้ คือ กุญแจไขไปสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บรรลุภารกิจ
     – รูปหนังสือ คือ การสอน การให้ความรู้ อบรมบ่มเพาะในสรรพวิทยาแก่นักเรียน เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ แหล่งรวบรวมข้อมูล
     – รูปช่อชัยพฤกษ์ คือ เกียรติยศ และความสง่างาม
     – รูปเกลียวเชือก คือ ความสามัคคี ความกลมเกลียวกัน
     – รูปดอกประดู่ คือ ความสามัคคีพร้อมเพรียงของทหารเรือ

วันสถาปนาหน่วย

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกๆปี

สีประจำโรงเรียน

สีขาว – สีเขียว

Scroll UpScroll Up